Što je Tochko?

Tochko vam pomaže na putu do privlačenja novih potencijalnih kupaca.

Uz njegovu pomoć si možete, u samo 10 minuta, oblikovati sasvim personaliziranu nagradnu igru, koja vam može pridonijeti više tisuća novih kvalitetnih e-mail adresa.

To je automatizirani sustav koji ispunjava sve zakonske propise za oblikovanje viralnih nagradnih igara namijenjenih stjecanju e-mail adresa s društvom interakcijom u samo nekoliko minuta.