Splošni pogoji uporabe spletnega servisa Tochko
Lastnik in upravljavec spletnega servisa Tochko je Degriz d.o.o., Gorica pri Šmartnem 45a, 3000 Celje – v nadaljevanju upravljavec.

Pridobljeni podatki
Podatki, ki se pridobijo ob registraciji v spletni servis Tochko so namenjeni:

Podatki o uporabi omrežja so varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Pravila uporabe spletnega servisa
V nagradni igri, ki si jo pripravi sam uporabnik registriran v sistem Tochko, ni dovoljeno zasmehovanje in uporabljanje žaljivk, ščuvati k verski, rasni, seksualni, nacionalni, politični ali kakšni drugi nestrpnosti. Prav tako je prepovedano uporabljanje slik za katere nimate avtorskih pravic.

Uporaba spletna servisa
Uporabnik se ob registraciji zaveže, da se strinja z določbami navedenimi na tej strani. Uporabnik sam odgovarja za vsebino nagradne igre , ki jo napiše. Za napisano vsebino prevzema polno odškodninsko odgovornost, ter se zaveda možnosti pasivne legitimacije v primeru spora ali zahtev pristojnih organov. Upravljavec lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena posamezniku, ki nakazuje na drugo osebo, zlorablja pravo blagovnih znamk, je obsceno, nesprejemljivo, krši druga pravila.

Spletni servis je praviloma dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu. Upravljavec pa si pridržuje pravico do omejitve dostopa zaradi tehničnih razlogov.

Uporabnik se zavezuje, da bo povabila k sodelovanju v nagradni igri posredoval le tistim osebam, od katerih imajo soglasje za kontaktiranje. Uporabnik prevzema polno odgovornost za posredovanje marketinških sporočil, oglasov za vabilo k sodelovanju v nagradni igri in polno odgovarja za njihovo vsebino.

Ukrepi upravljavca
Upravljavec skrbi za nemoteno delovanje in pomaga uporabnikom pri uporabi spletnega servisa. V primeru, da tema nagradne igre zaide iz področja na katerem deluje uporabnik, se v njej pojavijo sporočila z neprimerno vsebino ali žaljivimi pripombami, jo lahko upravljavec prekine in umakne iz svetovnega spleta. Uporabnika, ki neprimerno ravna, ni dolžan predhodno opominjati. Po lastni presoji si upravljavec pridržuje pravico, da ob sumu zlorab sistema, posameznemu uporabniku omeji ali prekine dostop do uporabniškega računa.

Pritožbe in reklamacije uporabnikov
Vse pripombe na delovanje sistema in druga opa žanja, uporabniki sporočijo na email naslov info@tochko.com.

Reševanje pritožb
Morebitne spore bosta reševala predvsem sporazumno v dobrobit obeh strank. V kolikor to ne bo mogoče, je za vse nadaljnje spore iz te pogodbe pristojno sodišče v Celju.

Za več informacij pokličite ali pišite:

E-pošta: info@tochko.com
Ekipa Degriz d.o.o.