Opći uvjeti korištenja internetnog servisa Tochko
Vlasnik i upravljač internetnog Tochko je Degriz d.o.o., Gorica pri Šmartnem 45a, 3000 Celje – u nastavku upravljač.

Prikupljeni podatci
Podatci prikupljeni prilikom registracije u internetni servis Tochko so namijenjeni:

Podatci o korištenju mreže se čuvaju u skladu sa Zakonom o čuvanju osobnih podataka (ZVOP-1).

Pravila korištenja internetnog servisa
U nagradni igri koju si formira sam korisnik registriran u sustav Tochko nije dozvoljeno podsmjehivanje ili korištenje žaljivih izraza, poticati vjersku, rasnu, seksualnu, nacionalnu, političnu ili kakvu drugu netolerantnost. Isto tako je zabranjeno korištenje slika za koje nemate autorske pravice.

Korištenje internetnog servisa
Korisnik se prilikom registracije zaveže za se slaše sa odredbama navedenima na ovoj strani. , Korisnik sam odgovara za sadržaj nagradne igre koju napiše. Za napisani sadržaj preuzima punu odgovornost za nastalu štetu te je svjestan mogućnosti pasivne legitimacije u slučaju spora ili zahtjeva odgovornih organa. Upravljač može po vlastitoj ocjeni odbiti dodjelu korisničkog imena pojedincu koji ne poštuje pravila i/ili ih krši.

Internetni servis je u pravilu dostupan 24 sata na dan i vse dane u godini. Upravljač si zadržava pravo do ograničavanja dostupa zbog tehničkih razloga.

Korisnik se obvezuje da će pozivnice za sudjelovanje u nagradnoj igri proslijediti samo onim osobama od kojih ima suglasnost za kontaktiranje. Korisnik preuzima punu odgovornost za proslijeđivanje marketinških poruka, oglasa za poziv k sudjelovanju u nagradnoj igri i odgovara za njihov sadržaj.

Preventivne i druge mjere upravljača
Upravljač brine za nesmetan rad i pomaže korisniku pri korištenju internetnog servisa. U slučaju da tema nagradne igre izađe iz područje na kojem radi korisnik u njoj se pojave poruke s neprimjernim sadržajem ili žaljivim komentarima , upravljač ima svako pravo prekinuti ju i maknuti s interneta. Korisnika nije dužan prethodno opominjati. Po vlastitoj ocjeni, upravljač zadržava pravo da, u slučaju sumnje na zlouporabu sistema, pojedincu ograniči ili prekine dostup do korisničkog računa.

Pritužbe i reklamacije korisnika
Vse pritužbe na djelovanje sistema i druga opažanja korisnici šalju na email adresu info@tochko.com.

Rješavanje pritužbi
Potencijalni sporovi će se rješavati prije svega sporazumno u koris obe strane. U koliko to ne bi bilo moguće je za sve daljnje sporove odgovoran sud u Celju.

Za više informacija nazovite ili pišite:

E-pošta: info@tochko.com
Ekipa Degriz d.o.o.